Rates for Turquoise Place 1904D Condo
 PeriodRates ($ USD)
Hangout May 20, 2019 - May 24, 2019350/nt, 2,450/wk, 400/wkend nt, 3 nts min
May 24 May 24, 2019 - May 24, 2019800/nt, 3 nts min
Early Summer May 25, 2019 - Jun 14, 2019500/nt, 3,500/wk, 7 nts min
Summer Jun 15, 2019 - Aug 02, 2019650/nt, 4,550/wk, 7 nts min
July 4th Jun 29, 2019 - Jul 05, 2019700/nt, 4,900/wk, 7 nts min
July 13 - 19 Jul 13, 2019 - Jul 13, 2019650/nt, 4,550/wk, 6 nts min
Summer Aug 03, 2019 - Aug 09, 2019550/nt, 3,850/wk, 7 nts min
Late Summer Aug 10, 2019 - Aug 28, 2019300/nt, 2,450/wk, 400/wkend nt, 7 nts min
Labor Day Aug 29, 2019 - Sep 02, 2019600/nt, 3,500/wk, 3 nts min
Early Fall Sep 03, 2019 - Sep 18, 2019300/nt, 2,100/wk, 400/wkend nt, 7 nts min
Fall Sep 19, 2019 - Oct 18, 2019400/nt, 2,800/wk, 7 nts min
Late Fall Oct 19, 2019 - Oct 31, 2019300/nt, 2,100/wk, 400/wkend nt, 7 nts min
Winter Nov 01, 2019 - Feb 28, 2020250/nt, 1,400/wk, 2 nts min
Thanksgiving Nov 23, 2019 - Dec 01, 2019325/nt, 7 nts min
Holidays Dec 21, 2019 - Jan 01, 2020325/nt, 7 nts min
Spring Feb 29, 2020 - May 08, 2020450/nt, 3,150/wk, 7 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3253 - 05/20/2019 07:41:02 PM)